Hooligan registeret

Forside Fora Off-Topic Hooligan registeret

Viser 5 svartråde
 • Forfatter
  Indlæg
  • #83010

   Efter at have gennemlæst et indlæg fra fanklubbens bestyrelse i medlemsbladet Fæstningen, mener jeg at det er relevant at stille det op til debat herinde.

   Jeg vil gerne, hvis nogen skulle bede mig om dette, gengive indlægget og sende det via en Privat Meddelelse, hvis nogen ikke skulle have mulighed for at læse det selv.

   Fanklubbens indlæg er et propagandaindlæg som har til formål at få, det de kalder "den almindelige fan", til at se mere positivt på registeret, som de ikke vil kalde "hooligan registeret" men et karantæne register, som er en del af loven L 38: "Lov om sikkerhed ved bestemte sportsbegivenheder".

   Jeg frygter blot endnu mere for vores (fansene) sikkerhed, efter at have læst indlægget. Dette begrunder jeg bl.a. i dette "Hvis vi på den århusianske fanscene ikke kan tilslutte os registeret, så er vi faktisk lidt dobbeltmoralske:
   – Havde registeret eksisteret på det tidspunkt Galehuset valgte at lukke sit forum angiveligt pga. trusler, så havde politiet haft et redskab til at udelukke de skyldige fra fodbold både på hjemmebane, men også på udebane og retsforfølge dem. Måske havde alene truslen om karantæne afholdt disse personer fra at komme med trusler, og dermed havde Galehusets åbne forum stadig været en del af den århusianske fanscene."

   For det første bliver der skrevet "skyldige". Desværre behøves personen ikke være dømt skyldig, men blot være sigtet. Men strengt taget, så kan man jo også bare holde sig væk fra steder hvor der kan ske sådan noget – det er vidst en ny retspraksis!

   For det andet så irriterer det mig grænseløst at det åbenbart kan have betydning at en person bliver anholdt fuldstændig uden for fodboldmiljøet, i og med at episoden fandt sted lang tid efter en fodboldkamp – langt væk fra stadion! (Nærmere betegnet ved Billa Bong Bar, efter midnat) At episoden så angiveligt skulle være foregået mellem Galehus-manden og en person fra White Pride, er naturligvis påfaldende, men begge folk har vel et liv uden for fodbold og AGF.

   Jeg synes naturligvis at det er en skam at sådanne episoder finder sted, men L 38 er slet ikke værdigt at kalde for et løsningsforslag. Konsekvenserne der kan komme deraf, kan være meget mere end hvad øjet skuer.

   Fanklubbens bestyrelse slutter af med en konklusion, som ikke er det nærmeste objektiv. Min, meget kortfattede, konklusion vil jeg skrive således, på baggrund af mulige hypoteser:

   – Det er muligt at komme i registeret som retsmæssig uskyldig person.

   – Det er muligt at komme i registeret for en forseelse som intet har med fodbold at gøre

   – Det er muligt at komme i registeret for engangsforseelser, for så vidt at der menes at man kan finde på at gøre lignende igen

   – Det er muligt at komme i registeret hvis en såkaldt "autoriseret kontrollør" finder en skyldig i et lovbrud. Indtil juli 2009 kan det dog blot være en "almindelig kontrollør" uden nogen egentlig uddannelse

   – Det er muligt at man med dette forslag løser hooliganproblemet, men også trækker en masse ikke-skyldige med i graven

   Og nååååårh ja;

   – Det er muligt at man med dette forslag løser hooliganproblemet, helt uden at ramme nogen som helst uskyldige

   Fanklubben giver stærkt udtryk for at de bakker om om lovforslag L 38, som de håber kan holde "racistiske fans væk fra stadion, som desværre stadig er en del af miljøet. Vi er AGF fans og imod racisme.". Så må vi ikke håbe at nogen er jer er så "dumme" og "enfoldige" at i tyr til racisme, for så er i ikke velkomne på Århus stadion i jævnfør fanklubbens bestyrelses udtalelse. Og så er det skam ligemeget om i holder jeres kæft på stadion!

   Jeg er AGF-fan og imod hooliganregisteret!

  • #83011

   Kom lige i tanke om to yderligere hypoteser:

   – Det er muligt at man intet problem løser med dette forslag, men rammer en masse uskyldige

   – Det er muligt at man intet problem løser med dette forslag, og ingen uskyldige rammer

   I kan jo sikkert selv komme på flere. Det væsentlige er dog hvad konsekvenser det kan have at indføre et register, som måske kan løse et problem.

  • #83012
   Ranger
   Bruger

   Det er nu svært at tolke dit eget svar som andet end propaganda for at være imod registret.

   Har du overhovedet læst lovforslaget? Det virker ikke sådan. Det lyder snarere som om, at bygger din viden på lovforslaget ud fra den nævnte artikel, samt hvad du har hørt på det lokale værtshus.

   http://www.ft.dk/doc.aspx?/Samling/20072/lovforslag/L38/index.htm
   God læselyst.

   Formålet og hensigten står blandt andet godt beskrevet her:

   [i]3.4.3. Begrænset personkreds

   På grundlag af Rigspolitiets løbende monitering af området forventes der umiddelbart – som situationen ser ud i dag – at være behov for at meddele karantæne til i størrelsesordenen ca. 50-100 personer.

   Det er således en klar forudsætning, at ordningen alene skal rette sig mod den hårde kerne af forhærdede hooligans, der aktivt og systematisk opsøger voldelige sammenstød og overfald, jf. ovenfor i pkt. 1.1. og 2.

   Det er derimod ikke tanken, at karantæneordningen skal anvendes over for almindelige tilskuere, der i enkeltstående tilfælde – i fuldskab eller kådhed – begår lovovertrædelser af mere bagatelagtig karakter i forbindelse med fodboldkampe.

   Det foreslås på den baggrund i lovforslagets § 2, stk. 1, nr. 1, at det skal være en betingelse for, at en person kan meddeles generel karantæne, at der er begrundet mistanke – dvs. samme mistankekrav som ved f.eks. varetægtsfængsling – om, at den pågældende har begået en eller flere af en række nærmere opregnede lovovertrædelser.

   Efter forslaget skal der således foreligge begrundet mistanke om, at den pågældende har begået en overtrædelse af

   – straffelovens § 119, stk. 1 (vold og trusler mod personer i offentlig tjeneste mv.),

   – straffelovens § 121 (fornærmelig tiltale af personer i offentlig tjeneste mv.),

   – straffelovens § 134 a (deltagelse i slagsmål eller i anden grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted),

   – straffelovens § 266 (trusler),

   – straffelovens § 266 b (racisme),

   – straffelovens § 291 (hærværk),

   – overtrædelse omfattet af straffelovens kapitel 25 (forbrydelser mod liv og legeme, herunder vold),

   – lovgivningen om euforiserende stoffer,

   – lovgivningen om våben- og eksplosivstoffer,

   – lovgivningen om fyrværkeri, eller

   – ordensbekendtgørelsens § 3 (slagsmål mv.).

   Særligt for så vidt angår spørgsmålet om overtrædelse af ordensbekendtgørelsens § 3 bemærkes, at denne bestemmelse i praksis vil kunne være særlig relevant ved forud aftalte slagsmål og optøjer frem for straffelovens § 244 om vold.

   Det vil være en forudsætning, at det strafbare forhold har haft en vis tilknytning til en fodboldkamp omfattet af ordningen.

   En sådan tilknytning vil naturligvis kunne bestå i, at den pågældende har begået den strafbare handling på et fodboldstadion. Men også strafbare handlinger begået andre steder vil kunne danne grundlag for en karantæne, hvis forholdet på anden vis har været fodboldrelateret. Der vil f.eks. kunne meddeles karantæne til en person, som under transporten til eller fra en kamp, begår en strafbar handling – f.eks. i et S-tog eller på en bus- eller togstation.

   Tilsvarende vil der kunne meddeles karantæne til personer, som begår en strafbar handling på værtshuse, pladser eller andre steder, hvor fodboldtilhængere samles før eller efter idrætsbegivenheden.[/i]

   Og lige nøjagtigt med AGFs uheldige historie med politiske fraktioner, så kunne det faktisk være rart, at deres handlinger udenfor stadion kan få konsekvenser. Så slipper vi måske for at AGF forsat bliver kædet sammen med det.

   Jeg vil endda påstå, at hvis du føler dig truet af ovenstående hensigt, så har du da et generelt problem med din opførsel. Og der er endda indbygget klagemuligheder med krav om, at sagen skal fremstilles for en dommer hurtigt (vist nok inden for 14 dage, så vidt jeg husker).

   Og Justitsministeriet har da helt ret, når de skriver:
   [u]Justitsministeriet lægger i den forbindelse afgørende vægt på hensynet til at sikre de fornødne redskaber for politiet og fodboldklubberne til at beskytte de mange fredelige tilskuere – herunder børn – der blot ønsker en god fodboldoplevelse. Som situationen har udviklet sig i de senere år, er det således i realiteten umuligt som tilskuer til visse større kampe, at undgå at blive berørt af hooligan-optøjer med de risici og den utryghed, dette indebærer.[/u]

   Hvis man skal være bekymret for noget, så er det nok ikke dette hooliganregister (der ikke er et fanregister). Så kan man have noget imod Aros vagternes karantæner mv., men der er jf. AGFs hjemmeside også strammet lidt op for procedurerne, så de nu er mere gennemsigtige.

  • #83013
   HB
   Bruger

   Jeg mener der et problem mht vagternes uddeling af karantæner (Med eller uden uddannelse).
   Der vil altid kunne sættes spørgsmåltegn ved om det drejer sig om at superligaklubberne vil benytte vagterne til at udstede karantæner i flæng, for at fremstå som nogen der gør noget ved hooligan pesten.

   Hooliganisme eksisterer også i vores klub, det er så et spørgsmål om man vil acceptere et par fejltagelser mht karantæner. Hvordan vil man reagere hvis det handlede om selvforsvar eksempelvis??

  • #83014
   Andre Jensen
   Bruger

   Nu har jeg ikke læst artiklen i fanklubbens blad, men det lyder nu ikke til at den pågældende skribent er helt inde i tingene.
   Størstedelen af fanklubbens viden er sandsynligvis også hentet via FairFans og DDF (Danske Fodbold fanklubber), der ikke normalt er kendt for at anskue tingene særlig nøgternt.
   Godt nok er der mange problemfyldte aspekter ved det kommende register, men det lyder også til at der er nogle grove overfortolkninger i fanklubbens artikel.

   Hvad to fulde hoveder siger til hinanden i Skolegade en lørdag nat, er jeg ret overbevist om ikke er en sag for registeret.

   Jeg ser dog et stort problem i at kontrollørerne skal varetage en opgave, som de på ingen måder er gearet til.

  • #83015
   anderssch
   Bruger

   Jeg syntes da det er en meget interessant debat, jeg har dog lige et par spørgsmål:

   [i]Det er derimod ikke tanken, at karantæneordningen skal anvendes over for almindelige tilskuere, der i enkeltstående tilfælde – i fuldskab eller kådhed – begår lovovertrædelser af mere bagatelagtig karakter i forbindelse med fodboldkampe.[/i]

   Skal lige være sikker på hvordan det fungerer her; er det kontrolløren som siger, hvis en person har foretaget en lovovertrædelse? Og så derefter er det dommeren som vurderer om der er basis for udelukkelse/karantæne? Og indtil videre har vi set at aros vagterne fint kan vurdere, hvad en lovovertrædelse er (:o)

   [i]Det foreslås på den baggrund i lovforslagets § 2, stk. 1, nr. 1, at det skal være en betingelse for, at en person kan meddeles generel karantæne, at der er begrundet mistanke – dvs. samme mistankekrav som ved f.eks. varetægtsfængsling – om, at den pågældende har begået en eller flere af en række nærmere opregnede lovovertrædelser.[/i]

   Jeg forstår bare ikke hvorfor de bruger betegnelsen "begrundet mistanke"? Altså betyder det, at i princippet, hvis en vagt ser en fan som ser mistænkelig ud, og vist også lige har et par tatoos som ser lidt farlige ud, at han på den baggrund har magt til at udstede karantæne?

   [i]- straffelovens § 134 a (deltagelse i slagsmål eller i anden grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted), [/i]

   Så vil jeg lige høre, hvordan den skal tolkes: Er det på selve kampdag du ikke må deltage i slagsmål på offenligt sted, eller betyder det at jeg kan blive udelukket fra at gå til fodbold, ved at komme i slåskamp med nogle mennesker, en dag hvor der ikke er fodbold, et sted hvor der ikke er fodbold?

   [i]- straffelovens § 266 (trusler),[/i]

   Betyder det, at jeg kan blive udelukket, for at råbe noget truende efter Dunken, lige efter han har scoret hattrik mod GF i Århus? Eller hvordan bliver den gradbøjet?

   Undskyld de mange spørgsmål, jeg er ikke advokat.

Viser 5 svartråde
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.