Aarhus Elite foretager endnu en emission

Skrevet den 7. juli 2017 - 09:41 af

Selskabet bag AGF foretager en emission for at rejse 5 mio kr. der skal gå til den igangværende opførelse af det nye klubhus. 

Man når lige at tænke, går det så grelt med årsregnskabet at AGF skal ud i endnu en aktieemission. “Heldigvis” er der tale om den investering Aarhus Elite har skudt i opførslen af det kommende, topmoderne, klubhus på Fredensvang.

Således er der allerede aftager af de kommende b-aktier, de beskrives som erhvervsfolk i Aarhus området.

Aktierne tegnes uden fortegningsret for eksisterende aktionærer og kursen for aktierne er fastsat til kurs 0,25 svarende til nominel aktiestørrelse. Aktierne får samme rettigheder og underlægges samme regler som de eksisterende aktier i selskabet.

Provenuet bliver 4.820.000 kr.

Det nye klubhus forventes ibrugtage 1. april 2018.

 

Kommentarer

    1. Ikke helt. Som de selv skriver:
      ..”udstede for DKK 5 mio. B-aktier fordelt på 20 mio. B-aktier, svarende til 7,44 % af selskabets aktiekapital, som andrager nom. DKK 67.211.383.”

      Altså provenu på 5 mio. kr – minus omkostninger 🙂

Skriv et svar